Åbningstider

Åbningstider
Hverdage: Tidligst kl. 8.00 og senest kl. 22.00 (aftalt på forhånd)
Weekend: Tidligst kl. 8.00 og senest kl. 22.00 (aftalt på forhånd)
Der er fleksible ind- og udleveringstider – dog aftalt på forhånd mellem pensionen og de enkelte hundeejere, således at fleksibiliteten ikke forstyrrer roen for de øvrige hunde i pensionen og at vi som familie også kan disponere vor tid.